Home | Template Website
slide 1 slide 1 slide 1
LAJMET
Memorandum Mirekuptimi ndërmjet Agjencisë së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi jo-jonizues

Memorandum Mirekuptimi ndërmjet Agjencisë së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina&rdq…

11.Dec.2018, Prishtinë
Është nënshkruar MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ndërmjet AKMRrSB dhe Drejtorisë për Mbrojtje nga Rrezatimet të Republikës së Maqedonisë

Është nënshkruar  MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ndërmjet Agjencis së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Drejtorisë për Mb…

11.Dec.2018, Prishtinë
Është nënshkruar MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ndërmjet AKMRrSB dhe Zyrës së Mbrojtjes nga Rrezatimet të Republikës së Shqipërisë

Është nënshkruar MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ndërmjet Agjencisë për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore të Republikës së Kosovës dhe Zyr…

11.Dec.2018, Prishtinë