317 - Lajmi_single | Template Website

Lajmet

Memorandum Mirekuptimi ndërmjet Agjencisë së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi jo-jonizues
small-image

Memorandum Mirekuptimi ndërmjet Agjencisë së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe
Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi jo-jonizues