369 - Lajmi_single | Template Website

News

Në kuadër të bashkëpunimit dypalësh në mes të AKMRrSB dhe Institutit për Radio Elementet IRE-Elite, me financimin e Qeverisë së Belgjikës, janë duke u mbledhur vit pas viti mostra të ujit dhe dheut në territorin e Republikës së Kosovës me qëllim të vlerësimit të niveleve të radioaktivitetit.
small-image

Në kuadër të bashkëpunimit dypalësh në mes të Kosovës dhe Belgjikës, me financimin e Qeverisë së Belgjikës përmes Institutit për Radio Elementet IRE-Elite në Bruksel dhe Agjencisë së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore, janë duke u mbledhur vit pas viti mostra të ujit dhe dheut në territorin e Republikës së Kosovës duke bërë analiza radiologjike me qëllim të vlerësimit të niveleve të radioaktivitetit.