56 - Lajmet | Template Website

Vesti

Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi për bashkëpunim në fushën e Mbrojtjes nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore.

Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi për …

27.Oct.2022, Prishtinë
Qeveria Amerikane dhuroi pajisje TI për AKMRrSB. Me këtë rast zv. Drejtoresha Ekzekutive e Agjencisë znj. Besa Curri-Limani falënderoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ne veçanti znj.Jessica Bagwell, Menaxhere e programit EXBS për Ballkanin Perëndimor, për ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme që kanë dhënë në ngritjen e kapaciteteve për institucionet e sigurisë në Republikën e Kosovës.

Qeveria Amerikane dhuroi pajisje TI për Agjencinë e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore. Në AKMRrSB u mbajt ceremonia e pranim-dorëzimit të…

20.Sep.2022, Prishtinë
Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet AKMRrSB dhe ASHNA. Marrëveshja parasheh informimin e Departamentetit Meterologjik të ASHNA-së nga AKMRRSB në rast të lirmit të radioaktivitetit në atmosferë dhe instalimin/vendosjen e një stacioni për monitorimin radiologjik të ajrit në afërsi të hapësirës së stacionit meteorologjik të Departamentit Meteorologjik – ASHNA nga AKMRSB.

Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore (AKMRRSB) ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë e Shërbimeve të Navigacio…

03.Sep.2021, Prishtinë
Fillon punën trajtimi i pacientëve në Repartin e Brakiterapisë në kuadër të QKUK-së, Prishtinë

Në kuadër të Klinikes së Onkologjisë nga data 30.01.2021 ka filluar punën edhe shërbimi i Brakiterapisë. Ky shërbim ka qenë shumë i nevojshë…

22.Feb.2021, Prishtinë
Në kuadër të bashkëpunimit dypalësh në mes të AKMRrSB dhe Institutit për Radio Elementet IRE-Elite, me financimin e Qeverisë së Belgjikës, janë duke u mbledhur vit pas viti mostra të ujit dhe dheut në territorin e Republikës së Kosovës me qëllim të vlerësimit të niveleve të radioaktivitetit.

Në kuadër të bashkëpunimit dypalësh në mes të Kosovës dhe Belgjikës, me financimin e Qeverisë së Belgjikës përmes Institutit për R…

09.Feb.2021, Prishtinë
Grupi punues për hartimin e Draft Rregullores “Kufijte e Dozave dhe Mbrojtje nga Rrezatimi”

Më dt.16.04.2019 u mbajt takimi i parë i grupit punues për hartimin e Draft Rregullores “Kufijte e Dozave dhe Mbrojtje nga Rrezatimi”. #Qëllimi i kësaj rregu…

17.Apr.2019, Prishtinë
Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore, ka nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit me Departamentin e Energjisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përmes të cilit synohet zbulimi dhe parandalimi i trafikimit të paligjshëm të materialeve të veçanta bërthamore dhe materialeve të tjera radioaktive.

Institucionet përgjegjëse për zbatimin e memorandumit do të jenë Administrata Nacionale për Siguri Bërthamore e SHBA-së dhe Policia e Kosovës. Beqir Mezel…

24.Dec.2018, Prishtinë
Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës, Uran Ismaili ka pritur në takim udhëheqësin e Agjencisë për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore, Beqir Mezelxhiu.

Temë kryesore e këtij takimi ishte përshpejtimi i procedurave për licencimin e brahi-terapisë në Institutin e Onkologjisë, trajtim mjekësor që nuk ësh…

19.Dec.2018, Prishtinë
Forca e Sigurisë së Kosovës merr mandatin e Ushtrisë. Urime Kosovë!

Më datë 14.12.2018 Deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës me votën e tyre unanime Forcës së Sigurisë së Kosovës ia kanë nga…

14.Dec.2018, Prishtinë
Memorandum Mirekuptimi ndërmjet Agjencisë së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi jo-jonizues

Memorandum Mirekuptimi ndërmjet Agjencisë së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina&rdq…

11.Dec.2018, Prishtinë
Është nënshkruar MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ndërmjet AKMRrSB dhe Drejtorisë për Mbrojtje nga Rrezatimet të Republikës së Maqedonisë

Është nënshkruar  MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ndërmjet Agjencis së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Drejtorisë për Mb…

11.Dec.2018, Prishtinë
Është nënshkruar MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ndërmjet AKMRrSB dhe Zyrës së Mbrojtjes nga Rrezatimet të Republikës së Shqipërisë

Është nënshkruar MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ndërmjet Agjencisë për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore të Republikës së Kosovës dhe Zyr…

11.Dec.2018, Prishtinë