316 - Lajmi_single | Template Website

Vesti

Është nënshkruar MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ndërmjet AKMRrSB dhe Drejtorisë për Mbrojtje nga Rrezatimet të Republikës së Maqedonisë
small-image

Është nënshkruar  MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ndërmjet Agjencis së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Drejtorisë për Mbrojtje nga Rrezatimet të Republikës së Maqedonisë