386 - Lajmi_single | Template Website

Lajmet

Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi për bashkëpunim në fushën e Mbrojtjes nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore.
small-image

Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore dhe Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi për bashkëpunim në fushën e Mbrojtjes nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore.

Ky memorandum mundëson shfrytëzimin e përbashkët të hapësirave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës për vendosjen e pajisjeve për Sistemin Radiologjik të Paralajmërimit të Hershëm (SRPH).